کارت تخفیف DS محصولی از دنیای سبز سلامت

جهل به قانون رافع مسئولیت!

يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. تمامی افراد باید قوانین و مقررات و قرارداد را کامل مطالعه کرده و به تمام بند ها اشراف کامل داشته باشند.

پیام بگذارید