کارت تخفیف DS محصولی از دنیای سبز سلامت

انجمن DSA فروش مستقیم

06 بهمن 1394
بازدید: 2380
فروش مستقیم
انجمن فروش مستقیم جهان DSA یک انجمن بازرگانی ملی است متشکل از کارخانجات مهم سازنده و شرکتهای توزیع کننده ی کالا و خدماتی که به طور مستقیم به مصرف کنندگان فروخته می شود.این انجمن در سال 1910 تأسیس شد و مر کز آن درحال حاضردر واشنگتن است . هدف این انجمن:حمایت، ارائه ی خدمات و ارتقاء کارایی شرکتهای عضو و بازرگانان مستقلی است که این شرکتها نماینده ی آنها هستند. و نیز حصول اطمینان از اینکه بازاریابی محصولات تولیدی و یا فرصتهای فروش مستقیم به وسیله اعضاء انجمن به شیوه های صحیح و قانونمند و با ارائه ی بهترین خدمات در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. برای رسیدن به این هدف، انجمن با تدوین قانون((اصول اخلاقی برای خدمات رسانی به مصرف کنندگان و کارهای تجاری)) ضوابطی را تعریف کر ده است. تمام شرکتهای عضو، متعهد هستند که در چارچوب این معیارها عمل کنند. در بین شرکتهای تولید کننده در صنعت فروش مستقیم، عضویت در انجمن نشانه ی اعتبار یک شرکت محسوب می شود. در مورد خدمات، انجمن DSAیک اتاق پایاپای اطلاعاتی برای صنعت فروش مستقیم به حساب می آید. انجمن، پژوهشی سالانه درباره ی رشد فروش مستقیم و افق آینده ی آن به انجام می رساند که نشان دهنده حجم فروش مستقیم بوده و نمایی از تشکیلات داخلی بخش فروش مستقیم ارائه می دهد. همچنین پژوهش سالانه دیگری در DSAدر مورد فروشندگان داخلی صورت می گیرد که به بررسی نگرشها، انگیزه ها، تجربیات و جمعیت نگاری نیروی شاغل در فروش مستقیم می پردازد. به علاوه انجمن به طور منظم پژوهشهای عمیق معیاری درباره ی صنعت فروش مستقیم به انجام می رساند که نمونه ی آن تحقیق سال 1997 درباره ی نگرشها در مورد فروش مستقیم بود. در میان برنامه های DSAیک برنامه ی ابتکاری مهم آموزشی به نام بنیاد آموزشی فروش مستقیم DSEFوجود دارد که هدف آن((ارائه ی خدمات آموزشی، اطلاعاتی و پژوهشی برای پاسخگویی به علا قه ی عموم و از این طریق کمک به افزایش آگاهی و پذیرش همگانی نسبت به فروش مستقیم در بازار جهانی)) است. DSEFبا تمرکز روی شاخص ترین راهبران فکری گروههای حامی مصرف کنندگان، کارمندان عالی رتبه ی دولت، استادان دانشگاه و دانشجویان، قصد دارد فروش مستقیم را به عنوان یک کانال توزیع مشروع و یک شغل تخصصی بالقوه ارتقاء دهد.www.dsef.org >انجمن DSAدر قالب نقشهای گسترده تری که بر عهده دارد، برنامه های وسیعی برای آموزش، ارتباط با دولت، خدمات برای اعضاء مدیریت تشکیلاتی، برنامه های بین المللی و گسترش ارتباطات خود دارد.

پیام بگذارید